Mensbeeld


We hebben onze missie verwoord aan de hand van een opgesteld mensbeeld. Het omschrijft wie we willen zijn, wat we belangrijk vinden en hoe we naar onszelf en de omgeving kijken. 

De vierde en vijfde Dekker-generatie

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie en is de stuwende kracht voor een toekomstgerichte, waardevolle bedrijfsvoering. De Dekker Groep is onderscheidend in de rol die de onderneming speelt op het gebied van de natuurlijke kringloop. We streven naar duurzame inzetbaarheid van mens, maatschappij, natuur en milieu.


We werken volgens het Rijnlands ondernemingsmodel. Elke medewerker binnen Dekker is dienstbaar aan het primaire proces van verwerven, veredelen en vermarkten van primaire en secundaire (bouw)grondstoffen. De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers op de werkvloer, verankerd in multifunctionele, zelfstandig samenwerkende teams. 


Iedereen is zich bewust van zijn rol en waarde in het primaire proces en inspireert tot procesontwikkeling. Het gezamenlijk belang staat hierbij centraal en heeft als doel om een inspirerende werkomgeving te creëren met een positief bedrijfsresultaat.


De ontplooiing van ieders natuurlijke talent als grondstof voor ontwikkeling en de inzet hiervan op de juiste plaats in de organisatie, wordt gestimuleerd. Deze ontwikkeling van talenten heeft een vergroting van bewustzijn, plezier en samenwerking als effect en draagt bij aan het optimaliseren van het primaire proces.”

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden