Waar Dekker voor staat

Binnen Dekker hebben we een mensbeeld ontwikkeld. Hierin hebben wij omschreven hoe wij naar de wereld om ons heen, onze medewerkers en onze organisatie kijken. Dit mensbeeld is als volgt omschreven:


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie en is de stuwende kracht voor een toekomstgerichte, waardevolle bedrijfsvoering. De Dekker Groep is onderscheidend in de rol die de onderneming speelt op het gebied van de natuurlijke kringloop. We streven naar duurzame inzetbaarheid van mens, maatschappij, natuur en milieu. 


Ons Dekker-bedrijf werkt volgens het Rijnlands ondernemingsmodel. Elke medewerker binnen Dekker is dienstbaar aan het primaire proces van verwerven, veredelen en vermarkten van primaire en secundaire (bouw)grondstoffen. De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers op de werkvloer, verankerd in multifunctionele, zelfstandig samenwerkende teams.Iedereen is zich bewust van zijn rol en waarde in het primaire proces en inspireert tot procesontwikkeling. Het gezamenlijk belang staat hierbij centraal en heeft als doel om een inspirerende werkomgeving te creëren met een positief bedrijfsresultaat.


De ontplooiing van ieders natuurlijke talent als grondstof voor ontwikkeling en de inzet hiervan op de juiste plaats in de organisatie, wordt gestimuleerd. Deze ontwikkeling van talenten heeft een vergroting van bewustzijn, plezier en samenwerking als effect en draagt bij aan het optimaliseren van het primaire proces.”Onze cultuurwaarden

De Dekker Groep bestaat uit verschillende dochterbedrijven in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk die in uiteenlopende werkvelden actief zijn. Dochterbedrijven met elk een eigen historie en cultuur. Dekker Groep werkt toe naar één organisatie die samenwerkt, kennis deelt en die, ondanks cultuurverschillen, ook één herkenbaar gezicht naar buiten heeft. Dat begint met medewerkers die begrijpen en ervaren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel en dezelfde kernwaarden delen.

Cultuurwaarden roos

Aandacht

Met aandacht en verantwoordelijkheid voor mensen en de natuur ontwikkelen wij landschappen en winnen wij grondstoffen. Klantgericht leveren we maatwerk en delen onze expertise voor "het beste rendement". We ontwikkelen met aandacht onze eigen kwaliteit en dienstverlening samen met onze medewerkers en geven ruimte aan verbetering.


Openheid

Open en transparant samenwerken en ondernemen is een randvoorwaarde voor de groei van onze onderneming. Persoonlijke groei en groeien in relaties is gebaseerd op transparant en open communiceren. Met openheid wordt authenticiteit van mensen zichtbaar en geeft ruimte voor creativiteit en duurzaam samenwerken en ondernemen.

Eenvoud

Eenvoud is niet simpel. Eenvoud staat voor duidelijkheid in het gesprek, in aanbod van diensten en producten en zorgt ervoor dat we elkaar begrijpen. De natuur is een voorbeeld van eenvoud door schoonheid en geeft vorm aan een complexe evolutie met een schitterend eindresultaat wat toch in alle eenvoud respect afdwingt.


Menselijke maat

De menselijke maat is respectvol omgaan met verschillen. Dat verschil kan mensen samenbrengen en verrijken. Door verschillen te zien als grondstof voor het ontwikkelen van oplossingen is de menselijke maat altijd leidend. Onze maatvoering in het ontwikkelen, winnen, vervoeren en produceren van onze producten is gebaseerd op passend maatwerk, gebaseerd op mensen.

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden