Veilig achter 

de dijken

Ruimte voor de rivier


Bij het herinrichten van landschappen in de uiterwaarden maken we ruimte voor de rivier. Door bijvoorbeeld het aanleggen van meestromende nevengeulen zodat de rivier zijn water kwijt kan bij hoogwater. Of het aanleggen van waterbekkens. 


Het project 'Ruimte voor de rivier' van de overheid werkt aan een veiliger en aantrekkelijker rivierengebied. Op ruim 30 dertig plaatsen langs de Rijntakken - IJssel, Waal, Nederrijn en Lek - krijgt de rivier meer ruimte. Ten behoeve van hoogwaterveiligheid moet het waterpeil soms wel 12 cm omlaag. Onze zandwinprojecten dragen bij aan het behalen van dit maatschappelijke doel. 


Projecten waar we werken of gaan aan het creëren van Ruimte voor de Rivier zijn onder anderen: Afferdense en Deestse Waarden, Grensmaas, Over de Maas, Geertjes Golf en de Lobberdense Waard.  

Stroomgeulverbreding bij Visserweert (project Grensmaas) 

Foto: Flying Eye

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden