Grondstofwinning en 

landschapsontwikkeling 

gaan hand in hand

Dekker landschappen in 360°

Een gemeenschappelijk doel

In Nederland gaan we verantwoord om met de openbare ruimte, het landschap en de natuur. Dit is vastgelegd in het nationaal overheidsbeleid. Dat geldt ook voor het winnen en gebruik van bouwgrondstoffen. In het verleden was de winning van zand en grind een doel op zich. Nu is het ontwikkelen van nieuwe natuur, ruimte maken voor de rivier (geen overstromingen) en het winnen van grondstoffen het gemeenschappelijk doel. Het een maakt het ander mogelijk. Zo creëren we een win-win, bekostigd uit private middelen, zonder overheidsbijdrage. 


Missie van nature

Samen werken aan nieuw landschap, een veilige rivierdelta en duurzame exploitatie daarvan is voor Dekker een missie van nature. Vanaf de aanbesteding tot en met de oplevering van het landschap werken wij samen met partners zoals overheden, natuurorganisaties en omwonenden. 


Samen landschappen duurzaam vormgeven, ontwikkelen exploiteren en beheren is daarbij het centrale doel.

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden