Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO is de stuwende kracht achter ons bedrijfsproces

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de drijvende kracht achter onze bedrijfsvoering. Bij het nemen van beslissingen zoeken we de balans tussen Mens, Aarde en Resultaat en toetsen we ze op leefbaarheid, billijkheid en levensvatbaarheid. Zodra de balans klopt weten we dat we een duurzaam besluit nemen. 


We meten continue onze MVO-prestaties en verantwoorden deze jaarlijks in een MVO-jaarverslag. 

Hieronder vindt u het meest recente verslag over 2023.


Bekijk hier alle MVO-verslagen


Met Verstand Ondernemen

We zijn zuinig op de materialen die we gebruiken, op de grondstoffen die we winnen, op de natuur waarin we werken, en op de mensen die voor en met ons (samen)werken. We weten dat alles waar we aandacht aan besteden, langer mee gaat. Een kwestie van gezond verstand. Zo kijken wij naar verduurzaming. 


We hebben aandacht op de volgende thema's:


Verantwoorde productie in de keten

Dekker wil milieuprestaties in de keten continu verbeteren. Zo hebben we tussen 2013 en 2021 de CO2-uitstoot per gewonnen ton zand en grind met 80% verminderd dankzij verduurzaming en elektrificatie van ons materieel. Ook hebben we het Betonakkoord ondertekend, een nationaal ketenakkoord. Daarnaast zijn we ondertekenaar van het Den Haag Business Accord on Natural Capital ter bescherming van Natuurlijk Kapitaal (natuurlijke bronnen en biodiversiteit).

CSC-certificaat

We leveren onze betonklanten en onze eigen betoncentrales zand- en grind met CSC-certificaat. Dit biedt de afnemer zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Inmiddels is de eerste winlocatie (Randwijkse Waarden in Heteren) gecertificeerd. De andere winlocaties zullen komende periode volgen. Kijk hier voor een overzicht van duurzaamheidscertificaten binnen de Dekker-bedrijven.Waarde voor de omgeving

Zandwinning levert maatschappelijke meerwaarde. Als een van de weinige bedrijven dragen wij juist bij aan meer biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. De grondstoffen die wij winnen zijn in ruime mate verkrijgbaar. Het ontwikkelen van het landschap draagt bij aan hoogwaterveiligheid, nieuwe natuur en biodiversiteit, landschapsverbetering en recreatie. Lees hierover meer >>
Verbeteren milieuprestaties in grondstofwinning

In 2013 hebben wij een stevige ambitie neergelegd: per 2020 wilden we 80% van onze CO2-uitstoot hebben verminderd in de productie van zand en grind. We focusten op twee routes: het overstappen van fossiele energie naar hernieuwbare energie en het energiezuiniger maken van ons productieproces. In 2021 hebben we onze ambitie gehaald. Lees meer over de stappen die we hebben gezet in ons MVO-verslag


© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden