Stakeholderbenadering


Onze filosofie is dat de inbreng van belanghebbende waardevolle nieuwe inzichten kan leveren en daarmee een visie wordt versterkt. Dekker kiest dan ook bewust om gebruik te maken van lokale kennis.


Al vroeg in het proces richten we een klankbordgroep op. Hierin nemen vertegenwoordigers van onder andere omwonenden, gebruikers zoals agrariërs of ondernemers en lokale belangenverenigingen plaats. Deze klankbordgroepen komen regelmatig bijeen.

Fasering projecten


Van het opstellen van de visie tot het definitief leveren van een project kan wel twintig jaar tijd kosten. In die tijd doorloopt een project vele fasen. Dekker is bij elk stadium betrokken, van visie ontwikkeling tot aan beheer. 

Beheer


Zodra de projectdelen zijn opgeleverd wordt het beheer van de landschappen veelal overgedragen aan natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen. Ook zij zijn al vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van het gebied en hebben afstemming met de omgeving. 


En soms laten we het beheer over aan de grazers zelf, zoals bij ons kantoor in IJzendoorn. 

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden