Bouwen met het oog op de toekomst

Beton is samengesteld uit natuurlijke grondstoffen: zand, grind (of granulaat), water en wordt vermengd met cement (bindmiddel), vul- en hulpstoffen. De natuurlijke grondstoffen worden veelal op korte afstand gewonnen, zijn goed voorradig en hebben als voordeel dat zij goed recyclebaar zijn. Daarom kan beton een rol spelen in de circulaire economie. De Dekker-betonbedrijven zetten in op verduurzaming van beton op basis van milieuprestaties (o.a. CO2-reductie en hergebruik), inkoop van verantwoord en duurzaam gewonnen grondstoffen, en op sociaal gebied (o.a. veiligheid en duurzame inzetbaarheid).Minder CO2-uitstoot

Beton speelt inmiddels een belangrijke rol in het verduurzamen van de bouw. Het gebruik van alternatieven voor cement zorgt voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Daarnaast heeft beton als voordeel dat de levensduur bijzonder lang is en de kwaliteit en veiligheid hoog. Duurzaam bouwen met beton vraagt om een integrale en milieubewuste benadering.


Verduurzaming betonketen

Binnen Dekker Groep zijn er inmiddels vier CSC-certificaten behaald. Het CSC-certificaat waarborgt maatschappelijke en milieuprestaties voor beton en in de keten. CSC staat voor Concrete Sustainability Council en is een internationaal certificatiesysteem dat het BetonBewust keurmerk heeft vervangen. Het certificaat biedt de afnemer zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. 


Vier CSC-certificaten

Inmiddels hebben Betoncentrale Wessel, Betonmortelcentrale Gorkum (deelneming) en Albeton (deelneming) een CSC-certificaat ontvangen. Dekker Grondstoffen heeft inmiddels voor de winlocatie Randwijkse Waarden een CSC-certificaat ontvangen. De verwachting is dat in 2018/2019 andere winlocaties zullen volgen. 

Betoncentrale Wessel

Betonmortelcentrale Gorkum

Albeton 

Dekker Grondstoffen - zand en grind winning Randwijkse Waarden

Betonakkoord

Dekker heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Betonakkoord en deze ondertekend. Dit nationaal ketenakkoord is gericht op de verduurzaming van de sector. De belangrijkste partijen in de betonindustrie hebben zich gecommitteerd aan het significant verminderen van CO2-uitstoot bij de productie van beton. Een belangrijk onderdeel hierbij is het zoeken naar goede alternatieven voor cement. Andere speerpunten binnen het akkoord zijn circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten.

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden