Rotterdam 55

Drijvende zandklasseerinstallatie


Lengte     
88 meter


Breedte

27 meter


Holte

4 meter


Hoogte

18 meter t.o.v. de waterlijn kW


Klassering in 4 zandfracties    2,00 - 8,00 mm d.v.m. zeven
0,50 - 2,00 mm d.m.v. opstroming
0,25 - 0,50 mm d.m.v. opstroming
0,00 - 0,25 mm d.m.v. opstroming


Onthouting
op alle fracties


Opslagcapaciteit
300 ton per fractie


Maximale verladingscapaciteit
1250 ton per uur


Gemiddelde verladingscapaciteit

850 ton per uur


Elektromotor

Hoogspanningskabel vanaf de wal


Gasolieopslag 
100.000 liter

Alleen in gebruik bij geen walstroom


Bronvermogen
114 dB (A)


Personeel
1 operator
1 laborant
1 vletschipper
1 machinist
2 dekknechten


Bouwjaar
2000-2001

Zandklasseerinstallatie

Het vlaggenschip van Dekker Grondstoffen, de drijvende zandklasseerinstallatie ‘Rotterdam 55’, is gebouwd om (industrie)zandproducten op recept te leveren met een voorgeschreven korrelopbouw. De Rotterdam 55 is onlosmakelijk verbonden met de zandzuiger Rotterdam 58. De Rotterdam 58 pompt het zand op, de Rotterdam 55 zorgt voor zand dat schoon, droog en op korrel is gesorteerd. Het overgrote deel van het vervaardigde zand is bestemd voor gebruik bij beton- en asfaltcentrales. Hier worden diverse eisen gesteld aan het door hun gebruikte zand (ook wel toeslagmateriaal genoemd). Deze eisen gaan voornamelijk over de korrelverdeling en over de zuiverheid van het zand. Begin 2021 is de Rotterdam 55 van een elektromotor voorzien. Zo draaien zowel de zandzuiger als zandklasseerinstallatie emissieloos. 
Zand op recept

Schoon, droog en op korrel gesorteerd

Buiten de juiste korrelgroottes is de zuiverheid van het zand ook van groot belang. In de bodem zit het ruwe zand vaak samen met kleilagen, humus en lagen oer-hout. Deze ‘ongerechtigheden’ mogen natuurlijk niet in het uiteindelijke industriezand voorkomen. Om de klei te verwijderen heeft de installatie een zogenaamde zwaardwasser aan boord, een mechanisch apparaat dat de korrels tegen elkaar aan laat schuren en zo de klei dusdanig laat vermalen dat het uiteindelijk oplost in het spoelwater en er schoon grind, kif en zand overblijft.


Transport

Eigen vloot 

Onze grondstoffen worden voornamelijk in bulk via de waterwegen vervoerd naar betonmortelcentrales, betonwarenfabrieken, overslaglocaties of direct naar de bouwlocatie. Dekker beschikt over eigen schepen en de vloot van Cotrans Scheepvaart (ook 100% eigendom). Deze schepen zijn uitermate geschikt voor kleinscheepsvaarwater en kunnen zo tot diep in stedelijke omgevingen komen. Cotrans Scheepvaart werkt actief aan het verduurzamen van haar dienstverlening. Zo beschikt Cotrans Scheepvaart over het certificaat MVO Prestatieladder niveau 3.


Binnenvaartvloot >

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden