Een zinvol tweede leven 

voor herinrichtingsgrond

Grond voor herinrichting


Dekker Futerra B.V., onderdeel van Dekker Groep, is gespecialiseerd in het inrichten van landschappen en natuurgebieden met herinrichtingsgrond. Hieronder verstaan we grond en baggerspecie. Dit is gecontroleerde en goedgekeurde grond die vrij komt bij nieuwbouwprojecten, parkeergarages of bijvoorbeeld de aanleg van tunnels. Of afkomstig uit vaarwegen, sluizen of bijvoorbeeld kanalen. Het gaat om nuttig toepasbare grond die in principe oneindig circulair toepasbaar is. 


Lees meer over verondiepen op www.verondiepen.nl

Ondiepe oevers maken een rijk waterleven mogelijk

Bij werken komt herinrichtingsgrond vrij


Toepassing


Van deze herinrichtingsgrond kan geen beton of baksteen worden gemaakt. Er kan bijvoorbeeld hout, schelpen, humus of veen in aanwezig zijn. En in veel gevallen is deze grond niet draagkrachtig genoeg om op te bouwen. Herinrichtingsgrond wordt wel gebruikt voor het ophogen van landbodem zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van geluidswallen. 


Er komt meer herinrichtingsgrond vrij dan dat er nodig is voor de aanleg van dit soort werken. Door het te gebruiken als herinrichtingsgrond in diepe plassen krijgt het toch een zinvol tweede leven. Zo wordt het benut voor de aanleg van ondiepe oevers, eilanden of dammen in plassen.


Lees meer over het proces van het verondiepen.


Aanleg van een kabbelend beekje voor stroomminnende vissen

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden