Maak kennis met onze verwerkingsinstallaties

De Dekker-bedrijven beschikken over zowel verwerkingsinstallaties op het water als op het land. Bij verwerking op het water kan er alleen dan worden geproduceerd als er ook op dat moment kan worden verladen. Dat verladen gebeurt bij een drijvende installatie met een binnenvaartschip. Bij een verwerkingsinstallatie op het land is er meer ruimte om grondstoffen op te slaan. Afvoer vanaf een landinstallatie gebeurt veelal per vrachtwagen (per as).


Gehaald: 80% minder CO2-uitstoot 

Voor de productie van grondstoffen is veel energie nodig, maar we willen ook zo schoon mogelijk werken. Dankzij nieuwe technieken en het elektrificeren van ons materieel kunnen we inmiddels al veel energie besparen, zo'n 3 miljoen liter diesel per jaar. In 2021 behaalden we zo ons in 2013 gestelde doel, om in de productie de CO2-uitstoot met 80% te reduceren. Dekker is hiermee nog verder gegaan dan de ambitie in het Klimaatakkoord (49% CO2-reductie in Nederland). 


Zo worden we fossielvrij

Stap voor stap worden onze zandzuigers en zand- en grindklasseerinstallaties volledig elektrisch. Drijvende winwerktuigen maakten, vanwege hun watergebonden activiteit op afgelegen locaties, voorheen allemaal gebruik van fossiele brandstof. Dekker heeft geïnvesteerd in de overstap naar en de aanleg van walstroom. De omvangrijke, drijvende zandfabrieken zijn aan de stekker gelegd.


Dekker Grondstoffen ontving al meerdere keren Gold CSC-certificaten (Concrete Sustainability Council) voor duurzame winning van grondstoffen. Onder meer de ontwikkeling van de innovatieve en energiezuinige TopDregde zandzuiger hielp ons in 2021 nu ook aan een Platinum CSC-certificaat.


Voorzien van groene stroom:
  • Zandzuiger Rotterdam 58 - in 2017
  • Zandzuiger Emmy - in 2019
  • Zand- en grindklasseerinstallatie Yvonne - in 2019
  • Zand- en grindklasseerinstallatie Rotterdam 55 - in 2021


Fluisterstil

Naast de CO2-reductie en het niet meer gebruiken van fossiele brandstof, wordt de emissie van geluid op onze winwerktuigen sterk beperkt. De fluisterstille elektromotor is een voordeel voor omwonenden van onze projecten.Meer dan elektrificatie

De elektrificatie van onze winwerktuigen is een begin. Naast CO2-reductie heeft Dekker ambities op afval en hergebruik en op de ontwikkeling van Natuurlijk Kapitaal. Om al deze ambities kracht bij te zetten heeft Dekker het Betonakkoord getekend en zich gecommitteerd aan het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal.


Ontdek meer >


© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden