Met zorg en aandacht winnen


Zand winnen we met veel aandacht en zo groot mogelijke zorg. Ten eerste om een positieve bijdrage te leveren aan de directe omgeving en omwonenden en de negatieve impact te verkleinen. Ten tweede willen we onze milieuprestaties zoveel mogelijk verbeteren. Ons uitgangspunt is: het kan altijd beter. 
Hoe wij werken

Zand- en grindwinnen kan niet zo maar plaatsvinden. Vaak werken we met een voorbereidingsperiode van tien jaar voordat we beginnen. In die tijd hebben wij de visie op het landschap in afstemming met de omgeving ontwikkeld en alle vergunningen voorbereid en toegekend gekregen. 


Waar we onder anderen rekening mee houden:  

 • Draagvlak omwonenden en andere belanghebbenden (klankbordgroepen en bijeenkomsten)
 • Flora- en fauna wet
 • Gedragscode "Zorgvuldig Winnen"
 • Natuurbeschermingswet
 • Natura 2000-gebieden
 • Omgevingsvergunning
 • Geluid
 • Lage belasting verkeer
 • Veiligheid
 • Een vaste projectleider als aanspreekpunt voor de omgeving
 • Handelen volgens onze Dekker-waarden en met gezond verstand 

Verantwoorde productie in de keten

Dekker wil milieuprestaties in de keten continu verbeteren. Zo willen we in 2020 80% van de CO2-uitstoot hebben verminderd in de productie van grondstoffen. Ook hebben we het Beton Akkoord ondertekend, een nationaal ketenakkoord. Daarnaast zijn we ondertekenaar van het Den Haag Business Accord on Natural Capital ter bescherming van Natuurlijk Kapitaal (natuurlijke bronnen en biodiversiteit). 

CSC-certificaat

We leveren onze betonklanten en onze eigen betoncentrales zand- en grind met CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council). Dit biedt de afnemer zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Inmiddels is de eerste winlocatie (Randwijkse Waarden in Heteren) gecertificeerd. De andere winlocaties zullen komende periode volgen. 

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden