Door de rivier

getransporteerd

Natuurlijk afzettingsgesteente 


Afzettingsgesteente met een korrel groter dan 2 mm wordt grind genoemd. Grind wordt voor allerlei toepassingen gewonnen en gebruikt. In Nederland bijvoorbeeld langs de Maas in Limburg.


Grind is een erosieproduct, ontstaan uit vast gesteente en wordt meestal door rivieren getransporteerd en afgezet. Door het eigen gewicht van het grind ontstaat in buitenbochten van rivieren grind afzettingen. Tegenwoordig wordt grind voornamelijk gebruikt als bestanddeel van beton.

Verkrijgbare producten


Grind wordt verdeeld in de volgende gradaties :
- 2 mm tot 8 mm wordt kif genoemd
- 4 mm tot 16 mm is fijn grind
- 4 mm tot 32 mm is keurgrind
- grind groter dan 32 mm wordt grof grind genoemd. Dit grind wordt ook verwerkt tot steenslag voor toepassing in de wegenbouw.

Certificaten

Onze producten voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-EN 12620, NEN-EN 13242, NL BSB en KOMO. De productcertificaten kunt u per winlocatie vinden. Winlocatie Randwijkse Waarden in Heteren heeft een CSC-certificaat voor aantoonbare verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid.

Locaties grondstoffen


Op verschillende locaties in Nederland, België en Frankrijk heeft Dekker op- en overslaglocaties voor grondstoffen. Wilt u een prijsopgave ontvangen? Vraag deze aan middels het offerteformulier

Toepassingen


Grind wordt toegepast in tal van bouwgrondstoffen en producten zoals beton, asfalt en natuurlijke verhardingen zoals paden en opritten.

Campus AP Antwerpen

Fietspad op de Veluwe

Grind voor oprijlaan

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden