Grond voor herinrichting

Dekker Futerra is gespecialiseerd in het inrichten van landschappen en natuurgebieden met grond voor herinrichting. Dekker Futerra neemt herinrichtingsgrond zoals grond en baggerspecie in en geeft ze een zinvol tweede leven. Een voorbeeld is het aanleggen van ondiepe vooroevers of dammen voor recreatieplassen. 


Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van milieu- en maatschappelijke doelen zoals het creëren van nieuwe natuur, biodiversiteit, recreatie en hergebruik van bodem. 


De inname van herinrichtingsgrond wordt streng getoetst aan alle wettelijke vereisten. Alleen dan kan de grond of baggerspecie worden toegepast in landschapsprojecten.   


Lees meer over verondiepen op  www.verondiepen.nl

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden