Rotterdam 57/ Grindverwerking op het water

Rotterdam 57 voor grindverwerking op het water

Een drijvende zeef- en wasinstallatie

Bij de productie van de zandklasseerinstallatie ‘Rotterdam 55’ komt, afhankelijk van het wingebied, een hoeveelheid grind, korrels > 4mm, vrij. In het verleden is de keuze gemaakt om dit grind niet tegelijkertijd met het zand aan boord te verwerken, maar om dit ongewassen en ongesorteerde grind op een onderwaterdepot binnen de winlocatie op te slaan en deze apart door een grindverwerkingsinstallatie tot product te bewerken. Hierdoor kunnen zand- en grindschepen onafhankelijk van elkaar worden beladen. Door de onbewerkte grind tijdens de zandproductie op te vangen en in een onderwaterdepot te storten kan de grindverwerkingsinstallatie ‘Rotterdam 57’ onafhankelijk van de zandproductie te allen tijde produceren.

Winproces
Drijvend boven het onderwaterdepot bevindt zich de drijvende installatie ‘Rotterdam 57’, welke door middel van de grote overslagkraan het ongewassen en ongesorteerde grind uit het depot opknijpt en het in een ‘voorraad’silo aan boord van de installatie brengt. De knijper van de kraan heeft een inhoud van 6 ton en wordt gepositioneerd door middel van de plaatsbepalingssysteem waarop zichtbaar is waar onderwater het grind zich bevind en tevens aangeeft op welke locatie het grind met de knijper reeds gewonnen is. Vanuit de voorraadsilo wordt het grind door het sorteer- en wasgedeelte van de installatie getransporteerd.

Zeefproces
Het geproduceerde grind is specifiek bedoeld voor de beton- en asfaltindustrie. De gradaties die hier worden gebruikt zijn te verdelen in 2 hoofdgroepen, fijne grind met een korrelverdeling tussen de 4 en 16mm en grove grind met een opbouw tussen de 4 en 32mm. Het zeven naar de gewenste gradatie gebeurt aan boord middels een 3-deks trilzeef. Door middel van een verstelbare toevoerklep kan er een keuze worden gemaakt tussen de 2 bovenste zeefdekken zodat de gewenste maximale korrelgrootte van 32 of 16mm kan worden gekozen. Tijdens het zeefproces blijft er natuurlijk ook een restproduct over, namelijk bij productie van 4-32mm een fractie 32-Xmm (waarbij X staat voor de grootste maat die door de zandzuiger is opgezogen, meestal maximaal 100mm) en bij de productie van 4-16mm een fractie 16-Xmm. De 16-Xmm wordt weer bijgevoegd bij de ruwe grind in het onderwaterdepot, zodat het bij de productie van 4-32mm weer gebruikt wordt. De fractie 32-Xmm is niet bruikbaar voor verdere productie en wordt gedeponeerd in een apart depot vanwaar het enige regelmaat wordt afgevoerd als bijvoorbeeld grind voor oeverbescherming of grind voor gebruik in zogenaamde schanskorven.

Wasproces


Naast het sorteren, is het schoonmaken van het grind een van de belangrijkste bewerkingen aan boord van de installatie. Hiervoor zijn aan boord 2 grindwassers geplaatst, de eerste ingesteld als ‘voor’wasser waar de klei verontreinigingen verwijderd worden; Na het hier opvolgende zeefproces is een 2de wasser geplaatst welke dusdanig is aangepast dat hier naast de laatste kleirestjes, vooral het aanwezig ‘oer’hout uitgespoeld en afgevoerd wordt. Als allerlaatste handeling verlaat het gewassen en gezeefde eindproduct vlak voor het eind van het proces via een zogenaamde nawas-zeef, waarna het brandschone eindproduct in schepen verladen wordt.

Capaciteit


Afhankelijk van de korrelopbouw van het ruwe grind heeft de ‘Rotterdam 57’ een productie capaciteit van 100 ton/uur gradatie 4-16mm en 140 ton/uur 4-32mm. Bij een werkweek van 60 uur is een gemiddelde productie mogelijk van 6.000 ton grind, dat duurzaam per schip via de Nederlandse waterwegen naar onze klanten vervoerd wordt.