Loonse Waard

Zandwinning in de Loonse Waard

Historie
Vanaf midden jaren tachtig in de vorige eeuw werd in de Loonse Waard zand gewonnen. In de grote plas die is ontstaan kan gezwommen worden. Er zijn twee jachthavens en een parkeerplaats aangelegd voor bezoekers die komen vissen, zwemmen of wandelen.
De oevers moesten lang agrarisch blijven van Rijkswaterstaat. Maar in de negentiger jaren, na het hoge water, werden er een plan gemaakt voor het verbeteren van de rivierveiligheid. In combinatie hiermee werd ook een plan gemaakt om meer natuur langs de oevers te realiseren. Door middel van kleiwinning werden beide plannen gerealiseerd.


Doel
Recreatie, natuurontwikkeling, rivierverruiming en zandwinning

Partners
Haven- & industrieschap ‘Loonse Waard’ (waarvan gemeente Wijchen deel uit maakte), Delgromij, Maatschappij tot verwerving van industriezand BV (waarvan Dekker aandeelhouder is).

Landschap, flora & fauna, beheer
Het gebied wordt begraasd met pony’s. Verschillende vogels als fuuten, kuifeenden en verschillende soorten ganzen komen in de Loonse Waard voor. Ook zijn er aanwijzingen die duiden op regelmatig bezoek van bevers.

 

GPS opgeleverd project :

Ligging :

  • Nabij Wijchen
  • Rechteroever van de Maas
  • KM Raai 180

In samenwerking met :

  • www.wijchen.nl
  • Dekker van de Kamp
  • Maatschappij verwerving industriezand