Batenburg

Project Batenburg


Historie
Batenburg is een stadje in het Land van Maas en Waal dat onder de Gelderse gemeente Wijchen valt. Het ligt westelijk van Wijchten aan de noordoever van de Maas. Batenburg telt ongeveer 600 inwoners en wordt daarom meestal een dorp genoemd maar heeft echter een verleden als de oudste stad van Gelderland. Het historische Batenburg met zijn kasteelruïne is een beschermd stadsgezicht.

Doel
Om de bewoners langs de Maas ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen heeft Rijkswaterstaat de rivier laten verruimen.

Partners
Hoofdaannemer van het project was Boskalis, de zandwinning is uitgevoerd met de inzet van onze zandverwerkingsinstallatie Rotterdam 55.

Landschap, flora & fauna
Iets ten oosten van Batenburg is een rivierverruiming gecombineerd met de aanleg van nieuwe natuur. De Maas krijgt hier haar oorspronkelijke loop van voor de kanalisatie terug. Dit is gecombineerd met de aanleg van aanzienlijke oppervlaktes slikkige oevers met schrale afwerking. Zo ontstaan fourageergebieden voor watervogels.

Beheer
Het gebied wordt door een kudde runderen van de stichting Het Geldersch Landschap begraasd.

 

GPS opgeleverd project :

Ligging :

  • Nabij Batenburg
  • Rechteroever van de Maas
  • KM Raai 185

In samenwerking met :