Koornwaard

Koornwaard wordt op dit moment verondiept

Historie
Zandwinning de Koornwaard  is in het verleden aangelegd door onze rechtsvoorganger
J. van Haaften. De locatie is in gebruik als op- en overslaglocatie voor bouwgrondstoffen. Vroeger is, naast de zandwinplas,  een vuilstort aangelegd. Vereniging Neptunus gebruikt de plas voor watersport.

Doel
Natuurontwikkeling door verondieping van de Koornwaard is momenteel in uitvoering. Uiteindelijk zal de Koornwaard worden omgevormd tot een watersportgebied met veel nieuwe natuur. Een intergrale aanpak is het motto, er zal daarom ook worden gekeken naar de mogelijkheden om de Rosmalense Aa in te passen in de plannen.


Partners
De project partners zijn Kaliwaal BV, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Watersportvereniging  Neptunus en de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Landschap, flora & fauna
Door een afsluitende kleilaag aan te brengen is de vuilstort recentelijk geheel afgedekt. Daardoor kan er weer begrazing plaatsvinden. Met de verondieping van de plas onstaan er ondiepere gedeeltes met een rijker onderwaterleven.

Beheer
Het gebied wordt nu agarisch gebruikt en zal in de toekomst worden beheerd door Natuurmonumenten.

 

GPS project in ontwikkeling :

Ligging :

  • Nabij Gewande
  • Linkeroever van de Maas
  • KM Raai 215