Zaarderheiken

Het project: Zaarderheiken

Historie
Sinds een tiental jaren wordt hier zand gewonnen. De zandwinning is verborgen; aan het oog onttrokken door de aanwezigheid van het omringende bos. Dit bos maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en is een stapsteen op de route van de Kraijelheide en Houthuizerheide.

Doel
Met de groeve Zaarderheiken wordt voorzien in de lokale behoefte aan ophoogzand. Na de zandwinning zal een natuurgebied achterblijven met enkele ondiepe vennen.  Direct langs de A73 zal een crossterrein worden aangelegd.


Partners
In samenwerking met Jos Hecker & zn. uit Venlo wordt Zaarderheiken operationeel gehouden.

Landschap, flora & fauna
Er worden één grotere en twee kleinere plassen aangelegd. De vormen van de plassen benadrukken de geomorfologisch (vormen van het landschap) waardevolle landduinen. Er is volop ruimte voor het ontstaan van een schakering van plantensoorten bij de overgang van natte naar droge ondergrond. Op de drogere ruggen onstaat berken-eikenbos gemengd met diverse naaldbomen. Op de open plekken komt ondergroei als heide en diverse grassen voor. Tussen het aangelegde crossterrein en het natuurgebied ligt de Everlose Beek. De beek krijgt de ruimte om te meanderen. Door de sterke stroming krijgt deze een hogere ecologische waarde. Vanaf de Newtonweg is in de toekomst een uitzichtpunt te bereiken.

 

GPS project in uitvoering :

Ligging :

In samenwerking met :