Tull en ‘t Waal

Historie
Vanaf oktober 2008 is in de uiterwaarden van de Lek, in de gemeente Houten, ter hoogte van de stuw Hagenstein, begonnen met de aanleg van een recreatieplas. Bij de aanleg van deze plas komt industriezand en ophoogzand vrij. Hierdoor wordt het project financieel gedragen.

Doel
De noordelijke plas is bestemd voor recreatie zoals zwemmen en vissen, de zuidelijke plas is bestemd voor de natuur. Het gebied sluit aan op een reeds bestaand recreatieterrein. De plassen worden in fases aangelegd.


Partners
Het Recreatie Midden Nederland is opdrachtgever voor de aanleg van de plassen.

Landschap, flora & fauna
De noordelijke recreatie plas en de zuidelijke natuurplas houden elkaar in evenwicht. Recreatie en ruimte voor de natuur. Er wordt een strand aangelegd, er komt sanitair en er worden bankjes geplaatst.

De natuurlijke inrichting bestaat uit het aanleggen van een extra kikkerpoel. De bestaande kikkerpoelen blijven behouden. De plas met flauwe oevers biedt volop ruimte voor spontante ontwikkeling van pioniersvegetaties. Bij de opening naar de Lek wordt verder een uitzichtpunt geplaatst. Daarnaast kan de bezoeker van het gebied langs de struinpaden volop genieten van de natuur.

Beheer
Recreatie Midden Nederland beheert het gebied.

 

 

GPS project in uitvoering :

Ligging :

  • Nabij Tull en ‘t Waal
  • Rechteroever van de Lek
  • KM Raai 947

In samenwerking met :