DMA Mineralaufbereitung


Historie
De winning bevindt zich bij de uitmonding van een zijriviertje van de Rijn aan de Duitse zijde van de grens. Door de winnen van grind is er een waterplas ontstaan.

Doel
Het winnen van grind. Met de diepgrijper Mecure wordt de drijvende installatie Jupiter bevoorraad. De grondstoffen worden drijvend opgeslagen in twee siloschepen, de Rhinau en de Rhinau 1. De totale voorraad bedraagt 2500 ton aan verschillende producten. De winning heeft een open water verbinding met de rivier de Rijn waar de grondstoffen per schip over worden vervoerd naar hun eindbestemming.

Landschap, flora & fauna
De plas maakt onderdeel uit van het natuurgebied Taubergiessen. Dit gebied is opgenomen in het plan Nature 2000. In het gebied komen bijzondere vogels voor en de ontstane plas is dan ook een nieuw thuis voor vele soorten vogels en trekvolgels.

 

GPS project in uitvoering :

Ligging :

Link :