Grond voor herinrichting

dekfuterra-logo-nieuws-inzet

Dekker Futerra B.V. is het jongste bedrijf binnen Dekker Groep. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwikkelen van plannen waarbij landschappen, zoals bijvoorbeeld zandwinplassen, worden verfraaid. Hiervoor is onder andere hergebruiksgrond of waterbodem nodig die klanten, werkzaam in de bouw, bij Dekker Futerra kunnen aanleveren.

De hergebruiksgrond is veelal afkomstig van bouwprojecten of waterbodem uit waterwegen. De grond of waterbodem wordt vervolgens, geheel volgens wettelijke regels in een project aangebracht. Zo krijgt deze grond en waterbodem alsnog een goede en nuttige, nieuwe (her)bestemming.

Door middel van deze activiteit worden plassen verondiept, oevers verflauwd, landtongen en eilanden aangelegd en recreatieve routes gerealiseerd. Dit levert een positieve bijdrage aan natuurontwikkeling en landschapsbeleving.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Willem Jongsma, Dekker Futerra B.V. via 0344 579 903.