Zand

Industriezand en ophoogzand

Een product van de natuur
Zand is een natuurlijk, korrelig afbraakmateriaal van gesteenten. Bij grondstofwinning wordt onderscheid gemaakt tussen :
- industriezand
- zand voor ophogingen en voor overige toepassingen zoals bijvoorbeeld drainage.

Industriezand
Dit zand, met een wat grovere korrel, wordt gebruikt bij de productie van beton- en metselmortels, asfalt en bouwstenen.

Ophoogzand
Dit zand wordt gebruikt als ophoogmateriaal voor bouwterreinen of het funderen van wegen.

Zandkorrels
Geologisch bestaat zand uit korrels van 63 micrometer tot 2 millimeter, korrels groter dan 2 mm worden grind genoemd. In zand dat bij het maken van beton wordt gebruikt bevinden zich ook korrels tot 8 mm. Dit is dus een mengels van zand en fijn grind dat betonzand wordt genoemd.

Zandklasseerinstallatie
Om zand in beton te kunnen gebruiken dient het schoon en gesorteerd te zijn. Dit gebeurt met een zandklasseerinstallatie. Door een nauwkeurige samenstelling van industriezand (dat gebruikt wordt bij de productie van beton- en metselmortels, asfalt en bouwstenen) kan cement worden bespaart en de eindsterkte worden gegarandeerd.