Grind

Een natuurlijk afzettingsgesteente van de natuur
Afzettingsgesteente met een korrel groter dan 2 mm wordt grind genoemd.
Grind wordt verdeeld in de volgende gradaties :
- 2 mm tot 8 mm wordt kif genoemd
- 4 mm tot 16 mm is fijn grind
- 4 mm tot 32 mm is keurgrind
- grind groter dan 32 mm wordt grof grind genoemd. Dit grind wordt ook verwerkt tot steenslag voor toepassing in de wegenbouw.


De buitenbocht van de rivier
Grind wordt voor allerlei toepassingen gewonnen en gebruikt. In Nederland zijn langs de Maas veel plassen ontstaan op plaatsen waar grind met behulp van baggermolens is gewonnen. Tegenwoordig wordt grind voornamelijk gebruikt als bestanddeel van beton. Grind is een erosieproduct, ontstaan uit vast gesteente en wordt meestal door rivieren getransporteerd en afgezet. Door het eigen gewicht van het grind ontstaat in buitenbochten van rivieren grind afzettingen.

Breed toepasbaar
Grind wordt toegepast in tal van bouwgrondstoffen en producten zoals beton, asfalt en natuurlijke verhardingen zoals paden en opritten.

Wist u dat?
Het zwarte asfalt voor meer dan 95% bestaat uit zand en gesteente en grijs beton voor meer dan 85% bestaat uit zand en grind?