MVO Verslag

Met dit MVO-verslag wil de Dekker Groep zijn stakeholders informeren over de maatschappelijke doelstellingen, prestaties en voortgang binnen de Dekker Groep. Elke twee jaar zullen wij volledig verslag doen over onze MVO-activiteiten. Tussentijds publiceren we een MVO-update.

Het Dekker MVO-beleid zet in op drie pijlers: 1. Investeren in medewerkers; 2. Reduceren van impact op de omgeving; 3. Het verrijken van de leefomgeving. Als ambitie voor 2020 wordt binnen Dekker Grondstoffen ingezet op 80% vermindering van CO2 in productie van zand en grind. Door slimmer en efficiënter te produceren en door zoveel mogelijk over te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene elektra. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om hernieuwbare (wind)energie op te wekken.

De onderwerpen in dit verslag zijn gebaseerd op onze geformuleerde missie en mensbeeld en de daarop gebaseerde MVO-doelstellingen. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag dan horen wij dat graag via mvo@dekkergroep.nl