MVO verklaring

Dekker MVO

 

De bedrijfsverantwoordelijken van de Dekker-bedrijven verklaren dat:

 • Wij aandacht hebben voor duurzaamheid en ons richten op het verhogen van de bewustwording rondom duurzaamheid bij onze belanghebbenden.
 • Wij werken aan een veilige, gezonde, plezierige, transparante en milieuvriendelijke omgeving voor alle belanghebbenden.
 • Wij ambitieuze en realistische doelstellingen opstellen om:
  1. nadelige milieueffecten te reduceren
  2. grondstoffen efficiënter te gebruiken
  3. hergebruik te bevorderen
 • Wij bij het nemen van al onze beslissingen zorgvuldig de balans wegen tussen People, Planet en Profit op billijkheid, leefbaarheid en levensvatbaarheid. Zodat als de balans klopt, we weten dat we een duurzaam besluit nemen.
 • Wij de grondstof voor ontwikkeling willen zijn voor onze belanghebbenden en hen bij onze duurzame inspanningen betrekken om via onze ontwikkeling, ook hen de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen en zo tot een gedeelde, positieve waarde (shared value) te komen