MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met de Dekker Groep

Dekker Groep is een familiebedrijf met een rijke historie in grondstofwinning en landschapsontwikkeling. Als schippersfamilie ooit begonnen met een grind- en zandbaggerbedrijf. Later tot groep van bedrijven uitgebouwd met handel, logistiek en het produceren van betonmortel. In al die jaren, van generatie op generatie, zijn we van betekenis geweest voor onze omgeving. Nu al bijna honderd jaar.

Om ook van betekenis te blijven in de toekomst, denken we na over, en werken we aan datgene wat we nalaten. Duurzaam ondernemen is één van de kernwaarden binnen ons dagelijks handelen. Wij hebben diepe overtuiging dat dit de enige weg is voor de toekomst van ons familiebedrijf. Onze ambitie is het nalaten van waarde voor medewerkers, klanten, partners, leverancier en de omgeving. Voor hen willen we de grondstof voor ontwikkeling zijn.

Voor ons betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat we bij het nemen van al onze beslissingen, zorgvuldig de balans wegen tussen People, Planet, Profit en billijkheid, leefbaarheid en levensvatbaarheid. Als de balans klopt dan weten we dat we een duurzaam besluit nemen.

De belangrijkste thema’s in ons MVO-beleid zijn: Energieverbruik en CO2-reductie, afval en hergebruik, veiligheid en talentontwikkeling. De vorderingen zijn vastgelegd in het eerste MVO verslag 2015/2016.