Missie

Onze missie: Het zijn van ‘Grondstof voor ontwikkeling’

Dekker wil de grondstof voor ontwikkeling leveren voor mens en leefomgeving.

Dekker geeft invulling aan deze missie door:

  • Landschappen na te laten die de leefomgeving verrijken;
  • In de keten samen te werken om tot innovatie te komen gericht op de natuurlijke kringloop;
  • Het gezamenlijke belang intern tot ieders verantwoordelijkheid te maken;
  • Ontplooiing van ieders talenten te stimuleren;
  • Te richten op duurzame en maatschappelijke impact.