Nieuws

Vierde Nationaal Deltacongres

Vierde Nationaal Deltacongres

Donderdag 7 november vond het vierde Nationaal Deltacongres plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Het congres stond in het teken van het Vierde Deltaprogramma (DP2014), dat met Prinsjesdag is verschenen. Ook enkele collega’s van de Dekker Groep woonden het Deltacongres bij. Belangrijkste vragen daarin zijn hoe we ons land nu en in de toekomst veilig houden tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoet water ook als het droger wordt. Gedurende de ontwikkeling van de projecten van de Dekker Groep zijn dit belangrijke thema’s. De ruim 1.800 gasten werden welkom geheten door deltacommissaris Wim Kuijken. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) opende het congres waarbij ze benoemde dat 2014 een spannend jaar wordt voor de Deltabeslissingen.

Tijdens het congres werd de Franz Edelman Award uitgereikt aan het team van Deltares, het Centraal Planbureau, HKV Consultants, de Universiteit van Tilburg, TU Delft, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de deltacommissaris. Het Nederlandse consortium won deze prestigieuze Amerikaanse prijs voor het project ‘Economically Efficient Flood Standards to Protect the Netherlands against Flooding’.

Koos van Oord werd dit jaar als bijzondere gast door de deltacommissaris in het zonnetje gezet voor zijn belangrijke inzet voor het deltaprogramma. Van Oord riep op tot volle inzet van alle betrokkenen en benadrukte dat het daarbij niet alleen gaat om “bring in the Dutch”, maar ook om in ons eigen land te focussen op “binding the Dutch en building by the dutch”.

Burgemeester Wolfsen van Utrecht opende ’s middags de Deltaparade waar de deelprogramma’s van het Deltaprogramma zich presenteerden rondom de deltabeslissingen. SER-voorzitter Wiebe Draijer gaf op het podium in de plenaire zaal een inkijkje in de totstandkoming van het Energie-akkoord en vertelde hoe het Deltaprogramma een belangrijke inspiratie was hiervoor. Daarna vonden er in de plenaire zaal presentaties plaats van maatschappelijke organisaties en liet het bedrijfsleven innovaties zien zoals de waterapp die toont wat burgers moeten doen bij calamiteiten.

foto-tekstvak-banier-deltacongres

Tijdens het congres lanceerde het Jeugdwaterschapsbestuur de online versie van de Deltaviewer. De Deltaviewer is een interactieve presentatie waarmee iedereen antwoord kan vinden op vragen over onze delta. De Deltaviewer laat in woord en beeld zien hoe Nederland met het water omgaat: als vriend en als vijand, nu, in het verleden en in de toekomst en op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De Deltaviewer is inmiddels te zien op veel plekken in Nederland, o.a. in veel musea zoals het Watersnoodmuseum, maar ook het Kröller-Müller op de Veluwe.

Het congres werd afgesloten door Hans van der Vlist, voorzitter van de Adviescommissie Water die het advies van de deltacommissaris om 1% van het Deltafonds apart te zetten voor kennis en innovaties van harte ondersteunde.

Deltacommissaris Wim Kuijken noemde het congres een groot succes: “Ik kijk terug op een boeiend en inspirerend Deltacongres. Dank aan alle organisatoren en deelnemers. Nu samen op naar de Deltabeslissingen.”

 

Links: