Nieuws

Realisatieovereenkomst Randwijkse Waarden

Realisatieovereenkomst Randwijkse Waarden ondertekend

Gemeente Overbetuwe en Dekker Grondstoffen B.V. hebben een ontwikkelingsplan voor de Randwijkse Waarden opgesteld. Dit ontwikkelingsplan beschrijft de ontwikkeling en inrichting van het gebied rond het gat van Van Wijck in Heteren. Dit plan wordt mogelijk gemaakt door zandwinning in dit gebied. Afgelopen dinsdag 2 juli 2013 tekenden gemeente Overbetuwe en Dekker Grondstoffen B.V. een overeenkomst voor de uitvoering van de plannen, die Dekker voor zijn rekening neemt.

Gedragen plan
Dit plan is tot stand gekomen in nauw overleg tussen een projectgroep en de klankbordgroep, waarin diverse lokale belangengroepen zitting hadden. Bovendien zijn enkele aanpassingen gedaan op basis van opmerkingen van inwoners uit Heteren. Directeur Dekker Grondstoffen B.V., Richard van den Berg: “De wijze waarop dit proces is verlopen gaan we als voorbeeld gebruiken voor andere projecten. We hebben het namelijk als zeer positief ervaren. Het is zeer zorgvuldig verlopen en ieders belang is gezien en onderkend.”

Deze maand in procedure
Eind van deze maand wordt het plan in procedure gebracht (ontwerp bestemmingsplan, ontwerpbeschikking ontgrondingsvergunning en MER). Van den Berg: “Het is voor Dekker vanzelfsprekend dat het overleg met de klankbordgroep vervolgens niet stopt maar juist ook tijdens de realisatie wordt voortgezet.” “Goed voorbereid kost even tijd”, aldus verantwooordelijk wethouder Frits Witjes. “Het is een ontwikkelingsplan dat is ontstaan door bijdragen van meerdere partijen en met passie voor het landschap. De samenwerking is erg goed verlopen. We hebben met zijn allen een mooie prestatie neergezet waar we trots op kunnen zijn.”

Versterken landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden
Belangrijke punten in het ontwikkelingsplan Randwijkse Waarden zijn het versterken van de landschappelijke kwaliteit en de natuurwaarden in de uiterwaarden. Het plan biedt ook diverse mogelijkheden voor lokale recreatie.

Beheer door Gelders Landschap
Dekker Grondstoffen B.V. heeft een overeenkomst gesloten met het Gelders Landschap voor een periode van 50 jaar voor. Het Gelders Landschap gaat het beheer van de Randwijkse Waarden verzorgen.