Nieuws

Productie in Well-Aijen gestart

Productie in Well-Aijen gestart

Dit voorjaar is Kampergeul, waar Dekker in participeert, begonnen met het grondverzet voor de aanleg van de hoogwatergeul Well-Aijen. De aanleg van deze hoogwatergeul wordt gerealiseerd door middel van delfstoffenwinning, waarbij de afvoer van zand en grind per schip plaatsvindt. Inmiddels is van het gebied tussen de Maas en de Kampweg over ca. 12 hectare de dekgrond tot op het zandpakket ontgraven. En is er medio juli begonnen met de aanleg van het zogenoemde startgat. Vervolgens is er gestart met het maken van een invaart in de zomerkade, waar de schepen doorheen kunnen varen om zo in de zandwinplas te komen.


De zandzuiger Emmy heeft eerst het startgat verder uitgebreid en op diepte gemaakt. Hierbij werd het zand dat daarbij vrij kwam tijdelijk in depot gezet. De combinatie Emmy-Yvonne, beter te omschrijven als de zandzuiger met daaraan gekoppeld een drijvende fabriek welke zand en grind op recept produceert, is op 5 augustus gestart met de productie van zand en grind. De start van een nieuwe zandwinning brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo kunnen er in eerste instantie niet al te grote schepen geladen worden, omdat er simpelweg in de startfase nog geen ruimte is voor schepen met een omvang van bijvoorbeeld 3000 ton. Daarnaast is de productie van zand en grind uiteraard ook afhankelijk van het aanbod van schepen van afnemers.

Deze afnemers willen natuurlijk zeker weten dat de kwaliteit van het zand en grind van de nieuwe zandwinning voldoet aan de eisen. Zo worden op alle schepen monsters genomen van het zand of grind dat in het schip wordt geladen. Dit is gebruikelijk voor elke partij die wordt afgevoerd. Deze monsters worden zowel aan interne en externe kwaliteitscontroles onderworpen. Door het laten plaatsvinden van externe kwaliteitscontroles kunnen uiteindelijk productcertificaten worden afgegeven voor een winlocatie. Wij verwachten dan ook op korte termijn over de benodigde certificaten te beschikken.

Ter gelegenheid van de start van de productie op deze locatie brachten de 3 generaties Dekker recent een bezoek aan het project.


De Emmy-Yvonne lag in het begin van deze zomer nog voor de wal in IJzendoorn. Hier werd zij aan groot onderhoud onderworpen. Gelukkig is zij er nu helemaal klaar voor om iedereen weer van zand en grind te voorzien. Voor meer informatie over het project Well-Aijen kunt u in de rechter kolom klikken op de diverse linken, om bijvoorbeeld op onze projectpagina Well-Aijen te komen of de websites van de Maaswerken en Maaspark Well te bezoeken. Ook kunt u de laatste nieuwsbrief van Kampergeul lezen via de link.