Nieuws

Groot onderhoud Emmy-Yvonne

Groot onderhoud Emmy-Yvonne

De eigenaar van de klasseerinstallatie Emmy-Yvonne, Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen, heeft na 16 jaar continue zand en grind productie besloten tot groot onderhoud aan de installatie.

Na vertrek uit Keent in april 2013 is eerst het ponton van de installatie geïnspecteerd, schoongemaakt en geconserveerd. Dit is uitgevoerd bij Neptune Repair BV in Hardinxveld-Giessendam. Hierna is de gehele installatie over de Waal naar onze reparatiewerkplaats in IJzendoorn versleept voor grootschalig onderhoud aan de bovenbouw.


Het merendeel van het onderhoud aan de klasseerinstallatie Yvonne omvat het vervangen van het vele leidingwerk waar afgelopen jaren miljoenen kubieke meters zand door zijn verpompt. Deel voor deel worden de versleten leidingen gedemonteerd en vervangen. Ook alle zand- en waterpompen, transportbandaandrijvingen en ontwaterings zandwielen worden nauwkeurig geïnspecteerd en waar nodig vervangen of gerepareerd.

Ook de zandzuiger Emmy wordt onder handen genomen. Hier worden alle baggerinstrumententen zoals de druksensoren, de snelheidsmeter en de concentratiemeter vervangen door de nieuwste apparatuur zodat de zuiger voor de komende decennia weer feilloos zijn baggerwerk kan verrichten. Binnenkort zal de installatie in productie gaan in het project hoogwatergeul Well-Aijen.

Wij houden u hierover op de hoogte!