Nieuws

Energiebesparing op de Merwede 5

Een van de aandachtsgebieden in 2013 bij Dekker Grondstoffen is het verminderen van het brandstofverbruik. De drijvende installaties zijn aangewezen op eigen energievoorziening middels diesel aangedreven aggregaten. In het verleden is gekozen om in de avonduren en in de weekenden stroom op te wekken door middel van een relatief klein aggregaat, in de scheepvaart genoemd de ‘havenset’ omdat het in deze beroepstak gebruikelijk is om tijdens de stilligperiodes in een haven een ‘klein’ generatorsetje te laten draaien om het schip van elektriciteit te voorzien. Tegenwoordig is er op steeds meer havenlocaties de mogelijkheid om zogenaamde ‘walstroom’ te gebruiken; simpelweg een verlengkabel uitrollen en inpluggen in een hiervoor bedoeld stopcontact.

Omdat dit bij onze ‘mobiele’ installaties die midden in een zandwinplas liggen niet mogelijk is, hebben wij getracht dit anders op te lossen. Gestart is om het stroomverbruik tijdens de stilligperiodes onder de loep te nemen, met name verlichting en verwarming bleken een groot deel van de energie op te slokken in de avonduren. Door al deze verbruikers te optimaliseren (o.a toepassing LED verlichting) was het mogelijk om het verbruik met 30% te doen afnemen. Nu is een veel lagere belasting op de havenset niet altijd te prefereren; als je het brandstofverbruik van een vol belaste generator stelt op bv 100%, dan verbruikt een onbelaste generator nog altijd 25-30%!


Om dit nadeel te omzeilen is gekozen voor stroom bij stilstand uit accu’s te verkrijgen, dit tezamen met een intelligent laadsysteem welke de havenset pas start als de accu’s bijna ontladen zijn. Voordeel hiervan is dat tijdens de productieweek de accu’s ’s avonds altijd 100% geladen zijn en de havenset ‘s nachts niet of nauwelijks aan hoeft te springen. In het weekend draait de set slechts 16 uur, wat een stuk minder is dan de vroegere 65 draaiuren in deze stilligperiode (vrijdag 14:00 – maandag 7:00).

Om alle verbruiken goed te kunnen monitoren is er een brandstofmonitoringssysteem aangelegd; hiermee is het mogelijk om nauwkeurig alle verbruiken te meten en op te slaan zodat alle verbeteringen met reële cijfers onderbouwd kunnen worden. De combinatie van de 30% vermindering van gebruikte energie + het efficiëntere gebruik van de havenset in combinatie met het accupakket heeft een volgens het monitorsysteem een totale besparing opgeleverd van bijna 70% ten opzichte van het oorspronkelijk verbruik tijdens niet productieve uren.