Nieuws

Deltaviewer

Deltaviewer werd gepresenteerd tijdens het Deltacongres

Tijdens het Deltacongres in november 2012 is de Deltaviewer gepresenteerd. De Deltaviewer is een interactieve presentatie die ingaat op algemene vragen als wat nu de precieze waterproblemen en -vraagstukken van Nederland zijn. Half maart is ook bij de Dekker Groep een exemplaar van de Deltaviewer geïnstalleerd. Bij binnenkomst in ons kantoor te IJzendoorn springt de Deltaviewer direct in het oog. De Deltaviewer is ontwikkeld ter ondersteuning van het Deltaprogramma.

Het Deltaprogramma
Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samenwerken met inbreng van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoog water en te zorgen voor voldoende zoetwater.


Dekker Groep

In Nederland gaan we verantwoord om met de openbare ruimte, het landschap en de natuur. Met het combineren van natuurontwikkeling en het ruimte maken voor de rivier probeert Dekker ook zuinig om te gaan met schaarse bouwgrondstoffen en wil zij haar bijdrage leveren aan de doelen uit het Deltaprogramma. Landschappen duurzaam vormgeven, ontwikkelen, exploiteren en beheren samen met omwonenden, overheden en natuurorganisaties is ons uitgangspunt.