Nieuws

Dekker ondersteunt Pax Christi College

Dekker ondersteunt Pax Christi College

Op woensdag 29 mei heeft onze collega Richard van den Berg de leerlingen van het Pax Christi College ondersteund bij het maken van een inrichtingsplan. Voor het vak Aardrijkskunde moeten de leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO een inrichtingsplan maken voor de Afferdense en Deestse Waarden. Er moet onder andere nagedacht worden over doorstroming van water, beheer na oplevering en methode van werken. De Afferdense en Deestse Waarden is een project in opdracht van Rijkswaterstaat, waarbij Dekker samen met Boskalis, werkt aan hoogwaterveiligheid. Richard is hier al jaren nauw bij betrokken en kent het project dus goed. De goede ideeën van de leerlingen konden, met enkele tips van Richard, verder worden onderbouwd.

Doelstellingen van het project Afferdense en Deestse Waarden zijn natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om het land te beschermen tegen overstromingen, de rivier de Waal krijgt hier meer ruimte. Er wordt over een lengte van ruim vier kilometer een permanent meestromende watergeul (nevengeul) aangelegd met zeer flauwe oevers. Het water in deze geul fluctueert met de waterstand op de rivier. Hierdoor zullen grote gebieden de ene periode onder water staan en dan weer droogvallen. Het gebied zal daardoor in de toekomst een grote aantrekkingskracht uitoefenen op allerlei soorten weide- en watervogels.

 

Meer informatie vindt u op de projectpagina, bereikbaar via de link.