Nieuws

Dekker ontvangt omwonenden Haerst

Op 19 juni jl. organiseerde Dekker een inloopmiddag op haar locatie Haerst Genne. Na de overname van de exploitatie vorig jaar was dit een uitgelezen kans om eens kennis te maken met de buurtbewoners. Vele buren maakten van de gelegenheid gebruik om de onze toekomstplannen te bekijken. Er was daarbij volop mogelijkheid om de gebiedskennis van de bewoners te benutten om de plannen op een hoger niveau te brengen.

De toekomstplannen gaan uit van een meer natuurlijk invulling van de oevers met mogelijkheden van extensieve natuurrecreatie. Naar verwachting zal Dekker aankomend najaar de vergunningaanvragen hiervoor indienen. Ook maakten velen gebruik om de zandklasseerinstallatie te bezoeken.