Nieuws

Dekker draagt gronden Keent over aan Brabants Landschap

Brabants Landschap beschermt sinds 1932 de Brabantse natuur. Voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden of de uitbreiding van bestaande natuurgebieden worden gronden aangekocht. Zo ook op het eiland van Keent. Hier heeft het Brabants Landschap al een natuurgebied van 287 hectare in eigendom en beheer .

In het verleden heeft Dekker nabij dit natuurgebied een eigendomspositie verkregen. Nu het grootste deel van het inrichtingswerk rondom het eiland van Keent is afgerond heeft Dekker dan ook besloten om haar gronden te verkopen aan het Brabants Landschap. Met deze verkoop wordt het natuurgebied vergroot met 15 hectare en kan het begrazingsbeheer verder worden uitgebreid.

Onlangs werd de koopovereenkomst ondertekend door Jan Baan namens het Brabants Landschap en Richard van den Berg van de Dekker Groep.