Nieuws

Dekker aanwezig op carriéredag Larenstein

Vrijdag 10 oktober j.l. heeft de jaarlijkse Carrièredag plaatsgevonden op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Op deze dag konden (oud)studenten van Larenstein kennismaken met bedrijven en overheden in de “groene sector”. Dekker Landschapsontwikkeling kon om die reden die dag niet ontbreken met een stand, waarin zowel de Dekkergroep, als specifiek Dekker Landschapsontwikkeling zich heeft gepresenteerd.

Veel belangstelling bestond er voor de wijze waarop Dekker werkt aan projecten in het landelijk gebied. En de bijzondere positie die Dekker inneemt als private ontwikkelaar voor realisatie van natuur-, hoogwater- en recreatieve doelen middels zand- en grindwinning. Verschillende studenten hebben interesse getoond voor een stage- of afstudeerplek bij Dekker en foldermateriaal mee naar huis genomen. Al met al een geslaagde dag, die volgend jaar een vervolg krijgt!