Nieuws

Plan voor herinrichting de Koornwaard ondertekend

Op dinsdag 16 juni is tijdens een feestelijke bijeenkomst de volgende stap gezet richting herinrichting van De Koornwaard te Empel. Tijdens deze bijeenkomst werd een addendum ondertekend op een samenwerkingsovereenkomst die enkele jaren geleden werd ondertekend. Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Natuurmonumenten, WSV Neptunus en Kaliwaal BV gaan we werk maken van de herinrichting van het gebied. De komende periode zal worden gewerkt aan de wijziging van het bestemmingsplan die dit mogelijk moet maken.

foto-tekstvak-ondertekening-addendum-Koornwaard01

Zo zal onder andere het agrarisch areaal worden omgezet naar natuur en in beheer worden gegeven aan Natuurmonumenten. Tevens wordt het mogelijk gemaakt dat Neptunus enkele door haar gewenste voorzieningen aan kan leggen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de vereniging in vervulling.

Tijdens deze bijeenkomst heeft Richard van den Berg namens Dekker een cheque overhandigd aan Fons Mandigers van Natuurmonumenten. Als dank voor bijzondere inspanning die Fons heeft geleverd draagt Dekker een perceel bos aan Natuurmonumenten over. Hiermee wordt haar bestaand natuurgebied nabij Mook verder uitgebreid.

foto-tekstvak-ondertekening-addendum-Koornwaard02

Na afloop van de officiële ondertekening werd met alle betrokkenen een rondvaart gemaakt door De Koornwaard.