Nieuws

Heteren genomineerd voor Dorpsvernieuwingsprijs 2015

Heteren staat bekend als actief dorp met betrokken inwoners. Vanuit het dorp worden veel verschillende initiatieven ontplooid die hebben geleid tot concrete projecten. Het is dan ook meer dan terecht dat Heteren is genomineerd voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2015! Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan een dorp dat zich onderscheidt qua ontwikkelingen en initiatieven die vanuit de bewoners zijn geïnitieerd.

Woensdag 15 september zijn uiteenlopende projecten kort gepresenteerd aan de jury van de Dorpsvernieuwingsprijs. In de jury zitten onder andere de directeur van het Oranjefonds en een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Randwijkse Waarden is één van deze initiatieven die is ontstaan vanuit het dorp, vanwege de wens van Heterenaren om te kunnen recreëren en zwemmen in de uiterwaarden. Dekker is er trots op dat zij een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in het dorp, door de ontwikkeling van de uiterwaard op te pakken en uit te voeren.

Update
Heteren is als derde geëindigd in de uitslag bij de Dorpsvernieuwingsprijs 2015. Het Overijsselse dorp Hoonhorst is als winnaar uit de bus gekomen. In de onderlinge beoordeling had Hoonhorst de eerste plaats aan Heteren toebedeeld overigens. Als met al een fantastische prestatie die is geleverd door de vele actieve Heterenaren en waaruit blijkt dat Heteren bruist!