Nieuws

Dekker ontvangt leerlingen OSR Lek & Linge

Afgelopen woensdagmiddag ontving Dekker een twintigtal leerlingen van 3 HAVO en 3 VWO van het O.R.S. Lek & Linge uit Culemborg. De leerlingen krijgen deze periode onderwijs in watermanagement en daarom werd ‘s ochtends, in het kader van waterkwaliteit, gekeken naar helofytenfilters. Deze filters kunnen op een natuurlijke wijze, door middel van bepaalde plantensoorten, water zuiveren.

‘s Middags werd een bezoek gebracht aan onze zandklasseerinstallatie Rotterdam 55, welke gelegen is in het project Over de Maas. Dit project levert op haar beurt een bijdrage aan het verbeteren van de hoogwaterveiligheid. Dit bezoek richtte zich dus op waterkwantiteit. Bij aankomst werd eerste een blik geworden over het grote projectgebied. Aan boord werd vervolgens tijdens een korte presentatie de leerlingen enige uitleg gegeven over hoe Dekker haar projecten ontwikkelt.

foto-tekstvak-bezoek-leerlingen-ors-lek-linge

Na deze korte introductie maakten de leerlingen een ronde over de installatie en kregen zij van Jan van der Bent een blik in het proces van zandwinning en de samenstelling van industriezand. Al met al voor de scholieren een leerzame middag.