Ambitie 2020: -80% CO2 

Met Verstand Ondernemen

Zo kijken wij naar verduurzaming. We zijn zuinig op de materialen die we gebruiken, op de grondstoffen die we winnen, op de natuur waarin we werken, en op de mensen die voor en met ons (samen)werken. We weten dat alles waar we aandacht aan besteden, langer mee gaat. Een kwestie van gezond verstand.


We hebben aandacht op de volgende MVO-thema's:


Verantwoorde productie in de keten


Dekker wil milieuprestaties in de keten continu verbeteren. Zo willen we in 2020 80% van de CO2-uitstoot hebben verminderd in de productie van grondstoffen ten opzichte van 2013. Ook hebben we het Beton Akkoord ondertekend, een nationaal ketenakkoord. Daarnaast zijn we ondertekenaar van het Den Haag Business Accord on Natural Capital ter bescherming van Natuurlijk Kapitaal (natuurlijke bronnen en biodiversiteit). 
CSC-certificaat

We leveren onze betonklanten en onze eigen betoncentrales zand- en grind met CSC-certificaat. Dit biedt de afnemer zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Inmiddels is de eerste winlocatie (Randwijkse Waarden in Heteren) gecertificeerd. De andere winlocaties zullen komende periode volgen. Kijk hier voor meer duurzaamheidscertificaten binnen de Dekker-bedrijven.


Waarde voor de omgeving

Zandwinning levert maatschappelijke meerwaarde. Als een van de weinige bedrijven dragen wij juist bij aan meer biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. De grondstoffen die wij winnen zijn in ruime mate verkrijgbaar. Het ontwikkelen van het landschap draagt bij aan hoogwaterveiligheid, nieuwe natuur en biodiversiteit, landschapsverbetering en recreatie. Lees hierover meer >>


Verbeteren milieuprestaties in grondstofwinning

In 2013 hebben wij een stevige ambitie neergelegd: per 2020 willen we 80% van onze CO2-uitstoot hebben verminderd in de productie van zand en grind. We focussen op twee routes: het overstappen van fossiele energie naar hernieuwbare energie en het energiezuiniger maken van ons productieproces. Begin 2018 waren we halverwege. Lees meer over de stappen die we nemen in ons MVO-verslag.

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden