Rotterdam 55

Drijvende zandklasseerinstallatie


Lengte     
88 meter


Breedte

27 mater


Holte

4 mater


Hoogte

18 meter t.o.v. de waterlijn kW


Klassering in 4 zandfracties    2,00 - 8,00 mm d.v.m. zeven
0,50 - 2,00 mm d.m.v. opstroming
0,25 - 0,50 mm d.m.v. opstroming
0,00 - 0,25 mm d.m.v. opstroming


Onthouting
op alle fracties


Opslagcapaciteit
300 ton per fractie


Maximale verladingscapaciteit
1250 ton per uur


Gemiddelde verladingscapaciteit

850 ton per uur


Gasolieopslag
100.000 liter


Bronvermogen
114 dB (A)


Personeel
1 operator
1 laborant
1 vletschipper
1 machinist
2 dekknechten


Bouwjaar
2000-2001

Jupiter

Het vlaggenschip van Dekker Grondstoffen, de zandklasseerinstallatie ‘Rotterdam 55’, is gebouwd om (industrie)zandproducten met een voorgeschreven korrelopbouw te kunnen produceren. Het overgrote deel van het vervaardigde zand is bestemd voor gebruik bij de beton- en asfaltcentrales, welke diverse eisen stellen aan het door hun gebruikte zand (ook wel toeslagmateriaal genoemd). Deze eisen gaan voornamelijk over de korrelverdeling en over de zuiverheid van het zand.
Zandklasserinstallatie

Zuiverheid

Buiten de juiste korrelgroottes is de zuiverheid van het zand ook van groot belang. In de bodem zit het ruwe zand vaak tezamen met kleilagen, humus en lagen  oer-hout. Deze ‘ongerechtigheden’ mogen natuurlijk niet in het uiteindelijke industriezand voorkomen. Om de klei te verwijderen heeft de installatie een zogenaamde zwaardwasser  aan boord, een mechanisch apparaat die de korrels tegen elkaar aan laat schuren en zodoende de klei dusdanig laat vermalen dat het uiteindelijk oplost in het spoelwater en er schoon grind, kif en zand overblijft.


Transport [kopie]

Zuiverheid

Buiten de juiste korrelgroottes is de zuiverheid van het zand ook van groot belang. In de bodem zit het ruwe zand vaak tezamen met kleilagen, humus en lagen  oer-hout. Deze ‘ongerechtigheden’ mogen natuurlijk niet in het uiteindelijke industriezand voorkomen. Om de klei te verwijderen heeft de installatie een zogenaamde zwaardwasser  aan boord, een mechanisch apparaat die de korrels tegen elkaar aan laat schuren en zodoende de klei dusdanig laat vermalen dat het uiteindelijk oplost in het spoelwater en er schoon grind, kif en zand overblijft.

Winning [kopie]

Zuiverheid

Buiten de juiste korrelgroottes is de zuiverheid van het zand ook van groot belang. In de bodem zit het ruwe zand vaak tezamen met kleilagen, humus en lagen  oer-hout. Deze ‘ongerechtigheden’ mogen natuurlijk niet in het uiteindelijke industriezand voorkomen. Om de klei te verwijderen heeft de installatie een zogenaamde zwaardwasser  aan boord, een mechanisch apparaat die de korrels tegen elkaar aan laat schuren en zodoende de klei dusdanig laat vermalen dat het uiteindelijk oplost in het spoelwater en er schoon grind, kif en zand overblijft.

Winning [kopie] [kopie]

Zuiverheid

Buiten de juiste korrelgroottes is de zuiverheid van het zand ook van groot belang. In de bodem zit het ruwe zand vaak tezamen met kleilagen, humus en lagen  oer-hout. Deze ‘ongerechtigheden’ mogen natuurlijk niet in het uiteindelijke industriezand voorkomen. Om de klei te verwijderen heeft de installatie een zogenaamde zwaardwasser  aan boord, een mechanisch apparaat die de korrels tegen elkaar aan laat schuren en zodoende de klei dusdanig laat vermalen dat het uiteindelijk oplost in het spoelwater en er schoon grind, kif en zand overblijft.

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden