Maak kennis met onze verwerkingsinstallaties

De Dekker-bedrijven beschikken over zowel verwerkingsinstallaties op het water als op het land. Bij verwerking op het water kan er alleen dan worden geproduceerd als er ook op dat moment kan worden verladen. Dat verladen gebeurt bij een drijvende installatie met een binnenvaartschip. Bij een verwerkingsinstallatie op het land is er meer ruimte om grondstoffen op te slaan. Afvoer vanaf een landinstallatie gebeurt veelal per vrachtwagen (per as).


KIES EEN INSTALLATIE:

Ambitie 80% minder CO2-uitstoot 

De impact van onze activiteiten willen we zo klein mogelijk laten zijn. We zetten daarom volop in op het verbeteren van onze milieuprestaties. Voor de productie van grondstoffen is veel energie nodig. Dankzij nieuwe technieken besparen we inmiddels al veel energie. Onze ambitie is om in de productie de CO2-uitstoot met 80% te reduceren in 2020 (t.o.v. 2013). Dekker gaat hierbij verder dan het Klimaatakkoord van 49% CO2-reductie in Nederland. 


Zo worden we fossielvrij

Stap voor stap worden onze zandzuigers en zand- en grindklasseerinstallaties volledig elektrisch. Drijvende winwerktuigen maakten, vanwege hun watergebonden activiteit op afgelegen locaties, voorheen allemaal gebruik van fossiele brandstof. Dekker heeft geïnvesteerd in de overstap naar en de aanleg van walstroom. De omvangrijke, drijvende zandfabrieken worden daarmee aan de stekker gelegd. 


Dankzij deze overstap en andere verantwoorde maatregelen ontving Dekker Grondstoffen voor deze locatie in 2018 het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) voor duurzame winning van grondstoffen.  


Voorzien van groene stroom: Klaar om aan te sluiten op groene stroom:
  • Zandzuiger Rotterdam 58 - in 2017
  • Zandzuiger Emmy - in 2019
  • Zand- en grindklasseerinstallatie Yvonne - in 2019
  • Zand- en grindklasseerinstallatie Rotterdam 55 - in 2021Fluisterstil

Naast de CO2-reductie en het niet meer gebruiken van fossiele brandstof, wordt de emissie van geluid sterk beperkt. De fluisterstille elektromotor is een voordeel voor omwonenden van onze projecten.Meer dan elektrificatie

De elektrificatie van onze winwerktuigen is een begin. Naast CO2-reductie heeft Dekker ambities op afval en hergebruik en op de ontwikkeling van Natuurlijk Kapitaal. Om al deze ambities kracht bij te zetten heeft Dekker het Betonakkoord getekend en zich gecommitteerd aan het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal.


Ontdek meer >


© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden