Dreumelse Waard

Herinrichting van het Dreumelse Waard

Historie
In de Dreumelse Waard is vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw tot het begin van dit millennium klei gewonnen ten behoeve van de keramische industrie.

Doel
Door de toenemende behoefte aan industriezand, werd er vanaf 1985 ook zand gewonnen. Na het hoge water van 1993 en 1995 is er, in het kader van de Noodwet, in het gebied ook veel klei voor de dijkverzwaring gewonnen.


Partners
Onze partners in deze landschapsontwikkeling waren Staatsbosbeheer, Delgromij en de Maatschappij tot Verwerving van Industriezand BV.

Landschap, flora & fauna
Het inrichtingsplan voorzag in een strook met ondiep water tussen de dijk en de plas. Een ideale plaats voor vissen om schuil- en paaiplaatsen te vinden. Daarnaast ging het plan uit van laagdynamische natuur, slechts bij hoge waterstanden zouden de kades rondom de plas overstromen.

Het water in de Waal is kalkrijk en dus zie je in de Dreumels Waard de ontwikkeling van stroomdalplanten. Voorbeelden hiervan zijn de heksenmel, kruisdistel en grote brede ereprijs. Ook is het gebied een vogelgebied bij uitstek. Er komen vele soorten eenden maar ook de bijzonder tapuit, de gele kwikstaart en de kleine plevier kunnen waargenomen worden.

Beheer
Inmiddels is de zand- en kleiwinning afgerond en beheert Staatsbosbeheer het gebied met grote grazers.

 

 

GPS opgeleverd project :

Ligging :

  • Tussen Wamel en Dreumel
  • Linkeroever van de Waal
  • KM Raai 916

In samenwerking met :