Grondstoffen

Delfstoffen: zand en grind


Delfstoffen zand en grind hoofd ingrediënt bouwgrondstoffen
Grondstoffen worden voor het grootste deel geproduceerd met de oppervlakte delfstoffen zand en grind. Zand en grind zijn  delfstoffen die over het algemeen ‘nat worden gewonnen’ uit de rivieren en nieuwe natuurgebieden langs de rivieren.
Zand en grind worden gebruikt bij de bouw van woningen, kantoren en de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals bijvoorbeeld wegen en viaducten.

Rotsblok, keien, kiezel, zandkorrel, slib
Zand en grind ontstaan in het hooggebergte van Zwitserland en Oostenrijk wanneer rotsblokken in de rivier vallen. Door erosie en slijtage worden de rotsblokken kleiner en de hoeken ronder. Door verschillende stroomsnelheden worden, in de loop der duizenden jaren, langs de rivier zand en grind afgezet. Doordat een grindkorrel zwaarder is dan een zandkorrel zal deze sneller naar de bodem zinken. Dichterbij de monding in Nederland wordt de rivier breder en de snelheid lager. Hierdoor vindt je grote keien in de bergen en fijn zand en zelfs slib bij de uitstroom in zee.

Er wordt nu nog steeds zand en grind van uit het bovenstroomse deel van de Rijn en de Maas aangevoerd naar Nederland.

Geologisch verbonden met de rivieren
Door de geologie van Nederland wordt zand en grind vooral gevonden langs de rivieren. Daarom vindt de winning van deze oppervlakte delfstoffen vooral plaats langs de grotere rivieren in de provincies Limburg (grind) , Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel (grind en zand).

Winnen in balans met de natuur
Grondstofwinning in Nederland is geen doel op zich meer maar gaat samen met natuur- en recreatieontwikkeling. Ook bij het creeren van meer ruimte voor de rivier komen grote hoeveelheden delfstoffen vrij die worden gebruik als bouwgrondstof.