Nieuws

Opwaardering fijnste fractie Rotterdam 55

Rotterdam 55 – Opwaardering fijnste fractie

De afgelopen jaren is er op onze zandklasseerinstallatie Rotterdam 55, welke inmiddels bijna 3 jaar bij Alphen aan de Maas ligt, veel aandacht geweest voor het verhogen van de efficiëntie. Hierbij lag het zwaartepunt bij het verbeteren van het winnen en verwerken van de grove zandfractie, de fractie 0,5-2mm.
Het is gelukt om hier, bij een vrijwel gelijkblijvend energieverbruik, een verbetering in te brengen van 15%. Omdat deze fractie de basis is van alle producten die bij de Rotterdam 55 worden geproduceerd, neemt ook de behoefte aan de overige fracties toe. Deze zitten voldoende in het toegevoerde ruwe zand vanaf de zandzuiger, zodat dit niet direct een probleem bleek.


Het laatste halfjaar is er door verschuivingen van te verladen grove en fijne zandsoorten tussen de diverse zandwinlocaties en een toename van de vraag naar betonzand producten met meer fijne fractie < 0,25mm (meer ‘ondermaat’), een toenemend tekort ontstaan aan de allerfijnste fractie 0-0,25mm. De apparatuur die zorgt voor het scheiden en schoonmaken van deze korrelgroep had in principe voldoende capaciteit. De zwakste schakels in dit geheel waren de transportbanden die deze fractie intern transporteerden.

Dit hebben we de afgelopen periode opgelost door eenvoudigweg de snelheid en de vermogens van de bandaandrijvingen te wijzigingen, waardoor deze de verhoogde toevoer van de fijne fractie beter kunnen verwerken. Deze actie resulteerde in een toename van 1,5% fijne fractie in het totale gemiddelde eindproduct.

Omdat het overschot van deze fractie normaliter door de installatie overboord werd gezet geeft deze 1,5% toename van de productie in absolute zin een even grote rendementsverhoging van project en installatie.

Bij deze toename van de productie is het totale energieverbruik van de installatie slechts 0,25% omhoog gegaan, zodat ook hier gesproken kan worden over het behalen van een stukje energiebesparing, een van de aandachtsgebieden binnen Dekker Grondstoffen voor dit jaar!