Nieuws

Onderzoek naar oplossing tegen piping

Onderzoek naar oplossing tegen piping

Op een aantal plekken langs de Nederrijn en de Lek gaat het Waterschap Rivierenland onderzoek uitvoeren naar oplossingen om piping tegen te gaan. Door piping kan stabiliteitsverlies van een dijk ontstaan wanneer teveel gronddeeltjes uit de onderliggende grondlagen worden meegevoerd door een kwelstroom bij (langdurige) hoge buitenwaterstanden. De interne erosie wordt zichtbaar aan de binnenzijde van de dijk, doordat in sloten of op het maaiveld met het opwellende water zand wordt meegevoerd. Dit proces wordt ook wel „zandmeevoerende wellen‟ genoemd. Onderzocht wordt of door middel van het inbrengen van waterdoorlatend geotextiel achter de winterdijk of kade dit een effectieve oplossing kan bieden tegen piping. Ook bij de zomerkade bij ons kantoor in IJzendoorn is het waterschap van plan een dergelijk onderzoek uit te voeren. Deze kade is in eigendom en beheer bij de Dekker Groep.

Bij de ontwikkeling van haar projecten heeft Dekker vaak te maken met het waterschap. Bij het aanvragen van bijvoorbeeld de Watervergunning moet Dekker aan kunnen tonen dat de eventueel aanwezige kades en dijken stabiel zijn en blijven. Daarom zijn ook wij zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Uiteraard verlenen wij graag onze medewerking aan het waterschap bij het verrichten van dit onderzoek.


Afgelopen periode is er in opdracht van het Waterschap Rivierenland uitgebreid bodemonderzoek gedaan op en rondom de zomerkade. De verwachting is dat begin volgend jaar wordt gestart met het aanbrengen van het geotextiel. Daaropvolgend zal er een aantal jaren worden gemonitord op de effectiviteit van deze maatregel. Ook op deze site zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.