Nieuws

Merwede 5 / Zand: nat & droog

Onder het kopje Techniek / Materieel is een nieuwe pagina toegevoegd over onze zandzuiger/verwerkingsinstallatie Merwede 5.

Multifunctionele historie
De alleskunner van Dekker Grondstoffen, de zandzuiger/verwerkingsinstallatie ‘Merwede 5’, is multifunctionele samenvoeging van 3 drijvende installatiedelen (Merwede 5 / Rotterdam 31 / Rotterdam 37) met tot doel om op onze locaties waar het zand ‘minder’ grof is, of waar één van onze andere zandklasseerinstallaties reeds zand heeft gewonnen, de (nog) aanwezige korrels zo efficiënt mogelijk te kunnen winnen.

De volledige pagina kunt u bereiken via de link aan de rechterzijde.