Nieuws

Inloopmiddag IJzendoorn goed bezocht

Inloopmiddag IJzendoorn is zeer goed bezocht

Afgelopen donderdag 26 oktober organiseerde Dekker een goedbezochte inloopmiddag in het dorpshuis te IJzendoorn. Aan ongeveer 70 inwoners van IJzendoorn presenteerde Dekker de plannen voor de herinrichting van het bedrijfsterrein aan de Waalbandijk.


Met de herinrichting van het terrein wordt een groene buffer gecreëerd tussen de dorpskern van IJzendoorn en het kantoor en de werkplaats. Het opslagterrein, dat nu direct aan de dijk ligt, wordt namelijk verplaatst naar de plek die verder vanaf het dorp ligt. Ook wordt de op het huidige opslagterrein aanwezige bebouwing verplaatst. Om het nieuwe opslagterrein komt een wal met gebiedseigen beplanting om het aanzicht op het bedrijfsterrein te verfraaien. Op het voorterrein ontstaat er ruimte voor begrazing. Gedurende het gesprek met de inwoners is onder andere de wens geuit om een struinroute langs de overnachtingshaven en het verplaatste opslagterrein te creëren.

Om dit mogelijk te maken wordt in nauw overleg met de gemeente binnenkort het bestemmingsplan aangepast. Zodra de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn afgegeven hopen we zo snel mogelijk met de uitvoering te starten.