Nieuws

Gedeputeerde Josan Meijers bezoekt Dekker

Josan Meijers bezoekt Dekker

Vrijdag 16 augustus 2013 heeft Dekker de gelegenheid gekregen om zich voor te stellen aan de gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland. Josan Meijers is onder andere verantwoordelijk voor ruimte en water. Uit dit ambt komen diverse nevenfuncties voort. Zo is zij onder andere portefeuillehouder en leider kerndelegatie Water in bestuur IPO en voorzitter van de stuurgroep Delta Rijn in Deltaprogramma Rivieren. Al met al voldoende raakvlakken met ons werk.


Na een presentatie op kantoor van Dekker in IJzendoorn werd een bezoek gebracht aan de Rotterdam 55 in Over de Maas. Deze “drijvende fabriek” produceert zand voor de betonmortel en warenindustrie.

Tijdens de middag was er voldoende ruimte om samen van gedachten te wisselen over de rol van delfstoffenwinning bij het vervullen van publieke doelen.